ค้นหาชีววิทยา

คลังบทความ

การผลิตบทเรียนการ์ตูน(3)

ขั้นการผลิตบทเรียนการ์ตูนประกอบการสอน การผลิตบทเรียนการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนมีขั้นดังนี้ 1) สืบค้นรูปภาพการ์ตูนจากหนังสือต่างๆ และสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น คลิปอาร์ทที่สอดคล้องกับรูปแบบของบทเรียนที่ได้วางไว้ และสามารถที่จะเร้าความสนใจของผู้อ่านได้ 2) ออกแบบการจัดหน้าบทเรียนการ์ตูนแต่ละหน้าตามโครงร่างหนังสือการ์ตูนที่ได้วางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 3) จัดวางภาพที่สืบค้นมาได้ เช่น ภาพกระต่าย ภาพเด็กไทย และภาพหมี ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การนำเสนอในแต่ละหน้า 4) ออกแบบปกและส่วนอื่นๆ ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 5) ผลิตบทเรียนการ์ตูนเย็บรวมเล่มแล้วนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ และข้อควรปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การจัดวางตัวการ์ตูนให้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

แผนการสอนชีววิทยา

แผนการสอนชีววิทยา

สมัครสมาชิก