ค้นหาชีววิทยา

คลังบทความ

การผลิตบทเรียนการ์ตูน(1)

2.1 ขั้นเตรียมการผลิตหนังสือ กระบวนการจัดเตรียมการผลิตบทเรียนการ์ตูนนั้นผู้วิจัยได้ทำการวางแผนในการผลิตร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และสืบค้นรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการผลิต เช่น การสืบค้นรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนการ์ตูนทั้งความหมาย การจัดจำแนกประเภทของการ์ตูน วิธีการผลิตบทเรียนการ์ตูนเพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอน อีกทั้งยังสืบค้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช่วงชั้นที่ 4 การจัดเตรียมโครงเรื่องร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อจะผลิตเป็นบทเรียนการ์ตูนทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ การเจริญเติบโตของกบ การเจริญเติบโตของไก่ และการเจริญเติบโตของแมลงให้มีความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

แผนการสอนชีววิทยา

แผนการสอนชีววิทยา

สมัครสมาชิก