ค้นหาชีววิทยา

คลังบทความ

ครูที่ดีควรเป้นอย่างไร?

"คิดดูนะว่าตอนเป็นเด็ก คุณอยากให้ครูเป็นอย่างไร สอนอย่างไร"


   ความแตกต่างระหว่างวัยเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ช่องว่างของเด็กกับครูมีกว้างหรือแคบนั้นมันขึ้นอยู่กับครูเอง เพราะนักเรียนยังไม่ประสีประสาอะไรนัก

   ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของผมนั้น พบว่าเด็กจะชอบเรียนกับครูที่ยิ้มง่าย ตลก มีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาตีแผ่ แพร่เผย โดยที่นักเรียนจะมองข้ามวัยของครูไปเลย นักเรียนชอบอย่างวัย มุมมองเขาเป็นแบบไหน ครูต้องค้นคว้าวิจัยเลยหรือ? ว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร ทำการศึกษารายกรณีเลยมั๊ย

  เมื่อสอนแต่ละวัน แต่ละคาบที่สร้างประสบการณ์ ต้องย้อนถามตัวเองว่า วันนี้หน้าที่ของเราบกพร่องตรงไหน เด่นจุดใด ควรพัฒนาเสริมเพิ่มเติมอย่างไร คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนแล้วหรือยัง เพียงพอแล้วหรือกับเวลาเขาเสียมาโรงเรียน

   ครูเป็นบุคคลส่วนน้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนในห้อง ดังนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งที่นักเรียนจะเข้าใจตรงกันกับความต้องการสื่อสารของครู เมื่อเป็นเช่นนั้นครูต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เข้าใจเด็กมากขึ้น อย่าคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่อาวุโสกว่า รู้มากกว่า แต่ควรปรับความคิดมุมมองใหม่ว่านักเรียนต้องการสิ่งใด

   วันหนึ่งขณะที่ผมนั่งรถเมล์กลับบ้าน ผมได้พบรองผอ.เขต คนหนึ่งที่ผมรู้จัก เราเลยนั่งคุยกันเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบ ท่านเล่าประสบการณ์สมัยทีี่ท่านเป็นครูน้อยอย่างเรา ท่านว่า "คิดดูนะว่าตอนเป็นเด็ก คุณอยากให้ครูเป็นอย่างไร สอนอย่างไร" เท่านั้นแหละเข้าใจเลยว่าจะมีแนวทางการพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด ต้องขอบคุณท่านรองผอ.เขตท่านนั้นที่จุดประกายแนวคิดให้ผม แล้วคุณหล่ะ มีแนวทางการสอนอย่างไร มาแบ่งปันกันบ้างประไร...

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


           รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยเอกสารประกอบการสอนแบบบันทึก DLIT

     แบบบันทึก DLIT 
ใช้ในการบันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
การจัดการเรียนรู้T

ความหลากหลายของเห็ดในโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย๒

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

แผนการสอนชีววิทยา

แผนการสอนชีววิทยา

สมัครสมาชิก